1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Pedagógiai program 2020
Nevelési program Megnyitás
Helyi tanterv Megnyitás
Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Megnyitás
Matematika Megnyitás
Etika Megnyitás
Környezet Megnyitás
Ének-zene Megnyitás
Vizuális kultúra Megnyitás
Technika és tervezés Megnyitás
Digitális kultúra Megnyitás
Testnevelés Megnyitás
Felső tagozat Magyar nyelv és irodalom, Dráma és színház Megnyitás
Történelem, Etika, Állampolgári ismeretek Megnyitás
Természettudomány, Biológia, Földrajz, Kémia Megnyitás
Matematika, Fizika, Digitális kultúra Megnyitás
Ének-zene, Vizuális kultúra, Technika és tervezés Megnyitás
Angol nyelv Megnyitás
Testnevelés Megnyitás
Német nyelv Deutsche Sprache und Literatur Megnyitás
Volkskunde Megnyitás

 

Pedagógiai program 2015

Helyi tanterv Megnyitás
Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Megnyitás
Matematika Megnyitás
Környezet Megnyitás
Erkölcstan Megnyitás
Ének Megnyitás
Rajz Megnyitás
Technika Megnyitás
Testnevelés Megnyitás
Felső tagozat Magyar nyelv és irodalom, Dráma Megnyitás
Matematika, Fizika, Informatika Megnyitás
Természetismeret, Biológia, Földrajz, Kémia Megnyitás
Történelem, Erkölcstan Megnyitás
Testnevelés és sport Megnyitás
Ének, Rajz, Technika Megnyitás
Angol nyelv Megnyitás
Német Deutsche Sprache und Literatur Megnyitás
Volkskunde Megnyitás
Helyi tanterv módosítása Megnyitás
Osztályozó- és javítóvizsga követelményei Megnyitás