1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám
31 fő
Terem
I./12.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Pécsi Györgyi

dráma és színház

Pécsi Györgyi

matematika

Tóth Petra

technika és tervezés

Szaplonczay Gabriella

vizuális kultúra

Tóth Márta

testnevelés

Tudjáné Sótér Éva

német nyelv

Bris Ágnes
Németh Melanie

népismeret

Koródi Csilla
Németh Melanie

ének-zene

dr. Gullerné Huszti Edit

történelem

dr. Havassyné Csontos Katalin
Pécsi Györgyi

osztályfőnöki

Tudjáné Sótér Éva

digitális kultúra

Csintalan Tamás

természettudomány

Tudjáné Sótér Éva

etika

dr. Gullerné Huszti Edit

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett