1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Márkus Melinda
Napközis nevelő
Melis Mihály
Osztálylétszám
27 fő
Terem
II./23
Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Márkus Melinda
Matematika
Technika
Vizuális kultúra
Testnevelés
Herberth Pál
Német nyelv
Csomó Annamária,
Rosta Beáta
Német népismeret
Ének-zene
Márkus Melinda,
Rosta Beáta
Környezetismeret
Rosta Beáta
Etika
Márkus Melinda
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett