1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Krajnc László
Osztálylétszám
24 fő
Terem
I./13
Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom Bessenyei Csenge
matematika Szabóné Varga Erzsébet
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Herberth Pál
német nyelv dr. Havassyné Csontos Katalin
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
népismeret dr. Havassyné Csontos Katalin
angol nyelv Foltin Gabriella
ének-zene dr. Gullerné Huszti Edit
történelem dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki Krajnc László
etika  
informatika Krajnc László
biológia Tudjáné Sótér Éva
fizika Krajnc László
kémia Karsay-Bagota Orsolya
földrajz Bris Ágnes
hit- és erkölcstan Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett