1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Sallay Niké
Napközis nevelő
Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám
32 fő
Terem
III./27
Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom Sallay Niké
matematika Sallay Niké
technika Karosiné Budaházi Beáta
testnevelés Bertalan Tünde Erzsébet
német nyelv
népismeret
Balla Adrienn
Gál Anna
ének-zene Rosta Beáta
Sallay Niké
vizuális kultúra Sallay Niké
környezetismeret Balla Adrienn
etika Sallay Niké
hit- és erkölcstan Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett