1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Bertalan Tünde
Osztálylétszám
23 fő
Terem
I./13.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Pécsi Györgyi

matematika

Szabóné Varga Erzsébet

vizuális kultúra

Tóth Márta

testnevelés

Bertalan Tünde

német nyelv

Kovács-Scheffer Zsuzsanna 
Kun Anett
Németh Melanie 

népismeret

Kovács-Scheffer Zsuzsanna 
Kun Anett

angol nyelv

Foltin Gabriella

ének-zene

dr. Gullerné Huszti Edit

történelem

Pécsi Györgyi

osztályfőnöki

Bertalan Tünde

informatika

Csintalan Tamás

biológia

Tudjáné Sótér Éva

fizika

Csintalan Tamás

kémia

Karsay-Bagota Orsolya

földrajz

Bris Ágnes

etika

dr. Havassyné Csontos Katalin

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett