1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám
20 fő
Terem
I./11
Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom Dénes Tünde
matematika Szabóné Varga Erzsébet
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Tudjáné Sótér Éva
német nyelv Heinemann Csilla
Kun Anett
dr. Havassyné Csontos Katalin
népismeret Heinemann Csilla
angol nyelv Foltin Gabriella
ének-zene dr. Gullerné Huszti Edit
történelem dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki Tudjáné Sótér Éva
informatika Csintalan Tamás
biológia Tudjáné Sótér Éva
fizika Csintalan Tamás
kémia Karsay-Bagota Orsolya
földrajz Bris Ágnes
etika dr. Havassyné Csontos Katalin
hit- és erkölcstan Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett