1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Dénes Tünde
Osztálylétszám
28 fő
Terem
II./21
Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom Dénes Tünde
matematika Szabóné Varga Erzsébet
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Slett Krisztina
német nyelv Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ney-Manhertz Orsolya
népismeret Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ney-Manhertz Orsolya
angol nyelv Foltin Gabriella
ének-zene dr. Gullerné Huszti Edit
történelem Slett Krisztina
osztályfőnöki Dénes Tünde
informatika Krajnc László
biológia Tudjáné Sótér Éva
földrajz Bris Ágnes
fizika Krajnc László
kémia Karsay-Bagota Orsolya
etika Dénes Tünde
hit- és erkölcstan Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett