1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Csomó Annamária
Napközis nevelő
Kovács Krisztina
Osztálylétszám
31 fő
Terem
III./27

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Csomó Annamária

matematika

Márkus Melinda

technika

Márkus Melinda

vizuális kultúra

Márkus Melinda

testnevelés

Bertalan Tünde 

német nyelv

Csomó Annamária  Koródi Csilla

népismeret

Csomó Annamária  Koródi Csilla

ének-zene

Rosta Beáta

etika

Csomó Annamária

Hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Molnár István