1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnár Márk
Napközis nevelő
Szabó Nikoletta
Osztálylétszám
31 fő
Terem
III./30
Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Márk László
Matematika
Kubinyiné Pogány Rita
Technika
Szabó Nikoletta
Vizuális kultúra
Szabó Nikoletta
Testnevelés
Szabó Nikoletta
Német nyelv
Molnár Márk László
Népismeret
Molnár Márk László
Ének-zene
Rosta Beáta
Környezetismeret
Molnár Márk László
Etika
Molnár Márk László
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett