1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő
Molnár-Tóth Ágnes
Osztálylétszám
32 fő
Terem
kisépület 42.
Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom Kubinyiné Pogány Rita
matematika Kubinyiné Pogány Rita
technika és tervezés Kubinyiné Pogány Rita
vizuális kultúra Kubinyiné Pogány Rita
testnevelés Molnár-Tóth Ágnes
német nyelv Gál Anna Emese
Kocsis Márta
népismeret Gál Anna Emese
Kocsis Márta
ének-zene Rosta Beáta
etika Kubinyiné Pogány Rita
hit- és erkölcstan Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett
Bajuszné Orodán Krisztina