1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnár Márk
Napközis nevelő
Molnár Anita
Osztálylétszám
30 fő
Terem
III./28.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Molnár Márk

matematika

Molnár Anita

technika

Molnár Anita

vizuális kultúra

Molnár Anita

testnevelés

Eszenyi Zsuzsanna

német nyelv

Balla Adrienn
Molnár Márk

népismeret

Balla Adrienn
Molnár Márk

ének-zene

Rosta Beáta

környezetismeret

Molnár Márk

etika

Molnár Márk

hit- és erkölcstan

Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett