1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Molnár Márk
Napközis nevelő
Szabó Anna Lili
Osztálylétszám
31 fő
Terem
kisépület 42.

Az osztályban tanító pedagógusok:

magyar nyelv és irodalom

Molnár Márk

matematika

Sinkó Barbara

technika és tervezés

Kovács Krisztina

vizuális kultúra

Molnár Márk

testnevelés

Bertalan Tünde
Szabó Anna Lili

német nyelv

Molnár Márk
Striczki-Balla Adrienn

népismeret

Molnár Márk
Striczki-Balla Adrienn

ének-zene

Molnár Anita

etika

Molnár Márk

Hit- és erkölcstan

Jesó Eszter
Karosiné Budaházi Beáta