1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Csomó Annamária
Napközis nevelő
Kovács Krisztina
Osztálylétszám
31 fő
Terem
kisépület 43.
Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Csomó Annamária
Matematika
Márkus Melinda
Technika
Márkus Melinda
Vizuális kultúra
Márkus Melinda
Testnevelés
Bertalan Tünde Erzsébet
Német nyelv
Csomó Annamária
Koródi Csilla
Német Népismeret Csomó Annamária
Koródi Csilla
Ének-zene
Rosta Beáta
Etika
Csomó Annamária
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett
Bajuszné Orodán Krisztina