1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~
Osztályfőnök
Bertalan Tünde
Osztálylétszám
30 fő
Terem
I./12
Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyel és irodalom Dénes Tünde
dráma és tánc Dénes Tünde
matematika Szabóné Varga Erzsébet
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Bertalan Tünde
német nyelv Heinemann Csilla
Kun Anett
népismeret Heinemann Csilla
Kun Anett
ének-zene dr. Gullerné Huszti Edit
történelem Szepesvári Jana
Slett Krisztina
osztályfőnöki Bertalan Tünde
informatika Krajnc László
természetismeret/biológia Tudjáné Sótér Éva
etika dr. Gullerné Huszti Edit
hit- és erkölcstan Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett