1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

Szakkörök, énekkar, sportkör

Az iskolai szakkör az érdeklődő, tehetséges, aktív tanulókkal való foglalkozás legfontosabb formája. A nem mindenkire kiterjedő foglalkozásokon a tanulók önkéntes alapon, érdeklődésük szerint vesznek részt. Ezeknek a foglalkozásoknak a tartalma nem a tanórai keretben tanultak megismétlése.

Rajz-kézműves szakköreink, az énekkarban való részvétel, hozzájárulnak a tanulók esztétikai neveléséhez. is.

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör célja - a heti öt testnevelésórán túl -hogy bővítse a tanulók mozgáslehetőségeit, a diákokat edzettségre, helytállásra, küzdeni tudásra, a szellemi és lelki összhangra, a fair play szellemére nevelje. Lehetőséget biztosítson az intézményen belüli, illetve intézmények közötti mozgásos játékokra, versenyekre. Iskolánkban a délutáni sportköri foglalkozások között kiemelt szerepe van a gyeplabdának, mely sportágban az ügyességen és a taktikázáson van a hangsúly.

A mindennapos testedzés megvalósításának formái

A mindennapos testedzés a heti öt óra testnevelés órákon, illetve sportköri foglalkozásokkal valósul meg.