1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

            A 2021/2022. tanév helyi rendje (20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján)

Szorgalmi idő:

2021. szeptember 1 – 2022. június 15.

Tanítási napok száma: 181

Tanítási szünetek a szorgalmi időszakban:

Tanítási szünetek

Ideje

Első tanítási nap

Őszi szünet:

2021. október 25 – 29.

november 2

Téli szünet:

2021. december 22 – 2021. december 31.

január 3.

Tavaszi szünet:

2022. április 14 – április 19.

április 20.

 

Első félév vége:

2022. január 21.

Félévi értesítő kiosztása:

2022. január 26.

Év végi bizonyítvány osztása:

2022. június 17.

 

Tantestületi értekezletek:

2021. augusztus 23.

Alakuló értekezlet

2021. augusztus 30.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2022. január 21., 24.

Osztályozó értekezletek

2022. január 28.

Félévi értékelő értekezlet

2022. június 13.

Nevelőtestületi értekezlet, téma: éves értékelés előkészítése

2022. június 24.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

 

Tanítás nélküli munkanapok:

2021. december 20.

ledolgozva okt. 9-i sportnapon

2021. december 21.

Szakmai nap

2022. január 27.

DÖK-nap

2022. január 28.

Nevelőtestületi értekezlet

2022. április 12.

Pályaorientációs nap

2022. április 13.

Szakmai nap

2022. június 13.

Nevelőtestületi értekezlet

 

Szülői értekezletek:

2021. szeptember 2.

Első osztályos szülői értekezlet

2021. szeptember 13.

Alsó tagozatos szülői értekezlet

2021. szeptember 14.

Felső tagozatos szülői értekezlet

2021. október 14.

8. évf. beiskolázási tájékoztató

2022. január 31.

Alsó tagozatos szülői értekezlet

2022. február 1.

Felső tagozatos szülői értekezlet

2022. május 2.

Alsó tagozatos szülői értekezlet

2022. május 3.

Felső tagozatos szülői értekezlet

2022. május 25.

Beiratkozott elsős szülői értekezlet

 

Fogadóórák (1630 – 1830)

2021. október 11.

2021. december 6.

2022. március 7.

2022. április 25.

 

Bemutató órák, nyílt napok:

2021. november 24.

Igazgatói tájékoztató leendő első osztályosok szüleinek

2022. február 19.

Nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek

2022. április 4-8.

Bemutató órák németből 1. és 4. évfolyamon

 

Kulturális és tanulmányi versenyek:

2021. október 19-20.

Német vers- és prózamondó verseny

2021. november 8.

Kazinczy szépkiejtési verseny 4. évf.

2021. november 15-19

Felsős helyesírási verseny

2021. november 16.

Népdaléneklési verseny

2021. november 17.

Könyvtárverseny 3-4. évfolyamon

2021. december eleje

Tanulmányi versenyek 3-4. évfolyamon

2021. december 7.

Felsős Kazinczy szépkiejtési verseny

2022. január eleje

Iskolai rajzversenyek

2022. február 3.

OÁTV német verseny

2022. február 7-9.

Alsós vers- és prózamondó verseny

2022. február 9.

Német tanulmányi verseny 5-8. évfolyamon

2022. február 17.

Felsős vers- és prózamondó verseny

2022. április vége

Tanulmányi versenyek

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, és támogatott versenyek:

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

Nemzetiségi német népismeret

„Szép Magyar Beszéd” verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

A tanév során iskolánk részt vesz a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által koordinált tanulmányi és művészeti, illetve kézműves versenyeken is.

 

Sportversenyek:

2021. szeptember 11.

Aldi Női Futógála

2021. szeptember 24.

Magyar Diáksport Napja

2021. október 9.

Sportnap

2022. február 22.

Magyar Parasport Napja

2022. március 26.

Vivicitta Városvédő Futás

2022. május 25.

Kihívás napja

 

Ünnepélyek, megemlékezések:

2021. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepség

2021. október 6.

Aradi vértanúk napja

2021. október 22.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

2021. november 11.

Márton-napi ünnepség

2021. december 6.

Mikulás ünnepség

2021. dec. közepe

Német nyelvű adventi ünnepség

2021. december 17.

Iskolai karácsonyi ünnepség

2022. január 19.

Megemlékezés a magyarországi németek kitelepítéséről

2022. február 25.

Diktatúrák áldozatainak emléknapja

2022. március 11.

Március 15-i ünnepség

2022. április 12.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2022. június 3.

Nemzeti összetartozás napja

2022. június 14.

Jeles nap felső tagozaton

2022. június 15.

Alsós Jeles nap, Ballagás

2022. június 17.

Tanévzáró, bizonyítványosztás

 

Egyéb rendezvények:

2021. szept. 20-24.

Papírgyűjtés

2021. október 15.

Szüreti játszóház

2021. nov. 4-12.

Elemgyűjtés

2021. november 12.

Magyar nyelv napja

2021. december 10.

Karácsonyi kézműves foglalkozások

2021. december 11.

Téli Vásár, „Adventi készülődés”

2022. január 27.

Farsang, DÖK nap

2022. március 2.

1. Sulikuckó

2022. márc. 7-11.

Pénzügyi és vállalkozói témahét

2022. március 22.

Víz világnapi megemlékezés

2022. március 25.

Művészeti Szemle alsó tagozaton

2022. április 4-8.

Digitális témahét

2022. április 6.

2. Sulikuckó

2022. április 7.

Egészség világnapja

2022. április 8.

Tavaszi játszóház

2022. április 11.

Költészet napja, irodalmi teaház

2022. április 25-29.

Fenntarthatósági témahét

2022. április 22.

ÖKO-nap, A Föld napja

2022. április

Nemzetiségi nap; TrachtTag

2022. május 9-13.

Elem- és papírgyűjtés

2022. május 25.

Gyermeknap, játszóház

2022. június 9.

Tanulmányi kirándulás

2022. június 10.

Osztályprogram

 

Táborok:

2022. jún. 26 – júl. 2.

Német nemzetiségi tábor 3-5. évfolyamosok számára

 

Mérések, vizsgák:

2021. szeptember 17-ig

Diagnosztikus mérés német nyelvből

2021. szeptember közepe

Rövid DIFER elvégzése

2021. szept. 20-okt.11.

Pályaválasztási kompetenciák mérése 8. évfolyamon

2021. október 15-ig

Hosszú DIFER mérésre tanulók kiválasztása

2021. december 10-ig

Hosszú DIFER elvégzése

2022. február vége

DSD Pilotprüfung (7.évf.)

2022. március 9.

DSD I. írásbeli vizsga (8.évf.)

2022. április eleje

DSD I. szóbeli vizsga (8.évf.)

2022. április vége

Követő DIFER 1-3. évfolyamon

2022. május eleje

Hangos olvasás mérése alsó tagozaton

2022. május 4-17.

OKÉV és nyelvi mérések 8. évfolyamon

2022. május 18.

4. évfolyamosok nyelvi mérése

2022. május 18-31.

OKÉV és nyelvi mérések 6. évfolyamon

2022. május 31-ig

NETFIT eredményeinek feltöltése

2022. június 2-3.

8. évfolyam írásbeli és szóbeli vizsgája német nyelvből