1033 Budapest, Vörösvári út 93. | Telefon: +36 1 388-69-00
Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule
~ Alapítva 1869 ~

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50.§(1) és 51.§ (1), valamint 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 23-24.§ alapján)

Beiratkozás alkalmával elsősorban azokat a tanulókat kell felvenni, akik az intézmény felvételi körzetébe tartoznak (lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján), valamint a gyermek szülője nyilatkozik a német nemzetiséghez tartozásról.

Amennyiben a fenti feltételek megléte esetén az összes felvételi kérelmet benyújtók száma több mint a férőhelyek száma, tanulókat az alábbi sorrend szerint kell felvenni:

  • felvételi körzetbe tartozó, (a szülő által) nemzetiségi hovatartozásról nyilatkozó hátrányos helyzetű gyerekek,
  • felvételi körzetbe tartozó, (a szülő által) nemzetiségi hovatartozásról nyilatkozó gyerekek, akinek testvére már az intézményünk tanulója,
  • az intézmény felvételi körzetébe tartozó óvodák nemzetiségi csoportjából jelentkező gyerekek, amennyiben a szülő nyilatkozik nemzetiségi hovatartozásáról, (1)
  • az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjának gyermeke, amennyiben a szülő nyilatkozik nemzetiségi hovatartozásáról.

(1) A második, harmadik csoportba tartozó gyermekek szülei már korábban (az óvodába, az testvérgyerek iskolába történő beiratkozása alkalmával) is nyilatkoztak arról, hogy igénylik a nemzetiségi nevelést-oktatást, s nyilván ezt továbbra is szeretnék igénybe venni.

Ha a négy csoportba tartozó gyerekek felvétele után további férőhelyek maradnak, a további - intézmény felvételi körzetébe tartozó és magát német nemzetiséginek valló - jelentkezők között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait az iskolai házirend határozza meg.

Ha a nemzetiséghez tartozó jelentkezők száma kevesebb, mint a férőhelyek száma, a további jelentkezők felvételével kapcsolatban a 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 24.§ 6-7. pontja szerint kell eljárni.

Budapest, 2014.11.11.

Fetterné Szőnyi Éva
igazgató