8. a osztály

Osztályfőnök Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám  
Terem  I./11

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Vizuális kultúra

Testnevelés

Német nyelv
 
Német népismeret

Angol nyelv

Ének-zene

Történelem

Osztályfőnöki

Informatika

Biológia

Földrajz

Fizika

Kémia

Etika

Hit- és erkölcstan