8. a osztály

Osztályfőnök Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám  20 fő
Terem  I./11

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Tudjáné Sótér Éva
német nyelv
Heinemann Csilla
Kun Anett
dr. Havassyné Csontos Katalin
népismeret
Heinemann Csilla
angol nyelv
Foltin Gabriella
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki
Tudjáné Sótér Éva
informatika
Csintalan Tamás
biológia
Tudjáné Sótér Éva
fizika
Csintalan Tamás
kémia
Karsy-Bagota Orsolya
földrajz
Bris Ágnes
etika
dr. Havassyné Csontos Katalin
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett