8. a osztály

Osztályfőnök Dénes Tünde
Osztálylétszám 19 fő
Terem I./13.

 

 

 
 
Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Dénes Tünde
matematika Nagy Róza
rajz Tóth Márta
testnevelés Herberth Pál
angol nyelv
Légrádi Judit Fruzsina
német nyelv Kiss Zsófia
Urbán Julianna
népismeret
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem Urbán Julianna
osztályfőnöki Dénes Tünde
kémia Karsay-Bagota Orsolya
informatika Krajnc László
biológia Tudjáné Sótér Éva
földrajz Bris Ágnes
fizika Szabóné Varga Erzsébet
etika/hit- és erkölcstan Dénes Tünde
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet