8. c osztály

Osztályfőnök Bris Ágnes
Osztálylétszám 17 fő
Terem II./19.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
Matematika
Nagy Róza
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Herbert Pál
Német nyelv
Bris Ágnes,
Kovács- Scheffer Zsuzsanna
Német népismeret
Bris Ágnes
Angol nyelv
Foltin Gabriella
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
dr. Havassyné Cs. Katalin
Osztályfőnöki
Bris Ágnes
Etika
Dénes Tünde
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Molnarova Alžbeta
Informatika
Krajnc László
Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Fizika
Szabóné Varga Erzsébet
Kémia
Karsay-Bagota Orsolya
Földrajz
Bris Ágnes