8. b osztály

Osztályfőnök Filó Tamás
Osztálylétszám 22 fő
Terem I./15.

 

 

 


Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Lázárné Pócza Ágnes
matematika Szabóné Varga Erzsébet
rajz Tóth Márta
testnevelés Filó Tamás
angol nyelv Légrádi Judit Fruzsina
német nyelv
Bris Ágnes
Kovács-Scheffer Zsuzsa
népismeret
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem Légrádi Judit Fruzsina
osztályfőnöki Filó Tamás
kémia Karsy-Bagota Orsolya
informatika Krajnc László
biológia Szaplonczay Gabriella
földrajz Bris Ágnes
fizika Szabóné Varga Erzsébet
etika/hit- és erkölcstan Dénes Tünde
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet