8. b osztály

Osztályfőnök Havassyné Csontos Katalin
Osztálylétszám  26 fő
Terem  III./31

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Herberth Pál
német nyelv
dr. Havassyné Csontos Katalin
Heinemann Csilla
Kun Anett
népismeret
dr. Havassyné Csontos Katalin
Kun Anett
angol nyelv
Foltin Gabriella
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki
dr. Havassyné Csontos Katalin
informatika
Csintalan Tamás
biológia
Tudjáné Sótér Éva
fizika
Csintalan Tamás
kémia
Karsay-Bagota Orsolya
földrajz
Bris Ágnes
etika
dr. Havassyné Csontos Katalin
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett