8. b osztály

Osztályfőnök Fehér-Oláh Noémi
Osztálylétszám 16 fő
Terem I./15.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Fehér-Oláh Noémi
Matematika
Nagy Róza
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Herberth Pál
Német nyelv
Heinemann Csilla
Német népismeret
Heinemann Csilla
Angol nyelv
Foltin Gabriella
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Szepesvári Jana
Osztályfőnöki
Fehér-Oláh Noémi
Etika
dr. Havassyné Csontos Katalin
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Molnarova Alžbeta
Informatika
Fehér-Oláh Noémi
Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Fizika
Szabóné Varga Erzsébet
Kémia
Karsay-Bagota Orsolya
Földrajz
Bris Ágnes