8. b órarend

 

2017/2018-as
"A" hét

 

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Kémia
Informatika/
Népismeret
Német/
Angol
Testnevelés
Magyar
2. Magyar
Informatika/
Népismeret
Német/
Angol
Földrajz
Magyar
3. Magyar
Földrajz
Kémia
Fizika
Testnevelés
4. Testnevelés
Matematika
Osztályfőnöki
Német
Ének
5. Német/
Angol
Német
Etika/Hit- és erkölcstan
Matematika
Matematika
6. Német/
Angol
Testnevelés
Testnevelés
Történelem
Német
7.
Vizuális kultúra
Történelem

Biológia

 

"B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Ének
Informatika/
Népismeret
Német/
Angol
Testnevelés
Magyar
2. Magyar
Informatika/
Népismeret
Német/
Angol
Fizika
Történelem
3. Matematika
Biológia
Kémia
Földrajz
Testnevelés
4. Testnevelés
Testnevelés
Matematika
német
Matematika
5. Német/
Angol
Német
Etika/Hit- és erkölcstan
Matematika
Osztályfőnöki
6. Német/
Angol
Fizika
Testnevelés
Magyar
Német
7. Vizuális kultúra
Történelem

Biológia