7. c osztály

Osztályfőnök Bris Ágnes
Osztálylétszám 18 fő
Terem II./19.

 
Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Dénes Tünde
matematika Nagy Róza
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés Herberth Pál
német nyelv Bris Ágnes
Kovács-Scheffer Zsuzsa
népismeret Bris Ágnes
angol nyelv Légrádi Judit Fruzsina
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki
Bris Ágnes
informatika Krajnc László
biológia
Tudjáné Sótér Éva
kémia
Karsay-Bagota Orsolya
fizika Szabóné Varga Erzsébet
földrajz Bris Ágnes
etika/hit- és erkölcstan
Dénes Tünde
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet