Különös közzétételi lista a 32/2008 OKM rendelet alapján

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve(2008/2009 , 2009/2010 , 2010/2011  , 2011/2012 , 2012/2013 , 2013/2014 , 2015)

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5. Az általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Lásd: Dokumentumok menü: Helyi tanterv, Helyi tanterv 7.4, 7.5)

8. Iskolai tanév helyi rendje (Lásd: Programjaink menü)

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma (Lásd: Évfolyamok menü)