7. a osztály

Osztályfőnök Lázárné Pócza Ágnes
Osztálylétszám 20 fő
Terem I./13.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Lázárné Pócza Ágnes
Matematika
Szabóné Varga Erzsébet
Technika
Szaplonczay Gabriella
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Herbert Pál
Német nyelv
Heinemann Csilla,
Kovács-Scheffer Zsuzsa
Német népismeret
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Urbán Julianna
Osztályfőnöki
Lázárné Pócza Ágnes
Informatika
Fehér-Oláh Noémi
Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Fizika
Szabóné Varga Erzsébet
Kémia
Karsay-Bagota Orsolya
Földrajz
Bris Ágnes
Etika
Dénes Tünde
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta, Molnarova Alžbeta