7. a osztály

Osztályfőnök Dénes Tünde
Osztálylétszám  
Terem  II./21

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Matematika
 
Technika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv

Német népismeret
Ének-zene
 
Történelem
 
Osztályfőnöki
 
Informatika
 
Biológia
 
Fizika
 
Kémia
 
Földrajz
 
Etika
 
Hit- és erkölcstan