7. a osztály

Osztályfőnök Dénes Tünde
Osztálylétszám  28 fő
Terem  II./21

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
technika
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Slett Krisztina
német nyelv
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ney-Manhertz Orsolya
népismeret
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ney-Manhertz Orsolya
angol nyelv
Foltin Gabriella
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Slett Krisztina
osztályfőnöki
Dénes Tünde
informatika
Krajnc László
biológia
Tudjáné Sótér Éva
földrajz
Bris Ágnes
fizika
Krajnc László
kémia
Karsay-Bagota Orsolya
etika
Dénes Tünde
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett