7. b osztály

Osztályfőnök Krajnc László
Osztálylétszám  25 fő
Terem  I./13

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Bessenyei Csenge
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
technika
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Herberth Pál
német nyelv
dr. Havassyné Csontos Katalin
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
népismeret
dr. Havassyné Csontos Katalin
angol nyelv
Foltin Gabriella
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki
Krajnc László
etika

informatika
Krajnc László
biológia
Tudjáné Sótér Éva
fizika
Krajnc László
kémia
Karsay-Bagota Orsolya
földrajz
Bris Ágnes
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett