7. b órarend

2019/2020-as tanév

  "A" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar  Magyar Földrajz Német Történelem
2.  Informatika/Angol  Német  Kémia  Technika/Angol  kémia
3.  Német  Matematika  Etika/Hit- és erkölcstan  Testnevelés  Testnevelés
4.  Informatika/Angol  Testnevelés Vizuális kultúra  Fizika  Biológia
5.  Testnevelés  Történelem  Német  Technika/Angol  Német
6.  Matematika  Népismeret  Magyar  Matematika Magyar
7.  Ének  Biológia  Testnevelés  Osztályfőnöki  

 

"B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Fizika Magyar  Földrajz  Német  Matematika
2. Informatika/Angol Német Vizuális kultúra  Ének  Földrajz
3. Német Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Testnevelés Testnevelés
4. Matematika Testnevelés Matematika  Fizika Történelem
5. Testnevelés Történelem Német  Angol/Technika Német
6. Informatika/Angol Népismeret Magyar  Angol/Technika Magyar
7. Osztályfőnöki Biológia Testnevelés  Kémia