6. a osztály

Osztályfőnök Bertalan Tünde
Osztálylétszám  30 fő
Terem  I./12

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyel és irodalom
Dénes Tünde
dráma és tánc
Dénes Tünde
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
technika
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Bertalan Tünde
német nyelv
Heinemann Csilla
Kun Anett
népismeret
Heinemann Csilla
Kun Anett
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Szepesvári Jana
Slett Krisztina
osztályfőnöki
Bertalan Tünde
informatika
Krajnc László
természetismeret/biológia
Tudjáné Sótér Éva
etika
dr. Gullerné Huszti Edit
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett