6. a osztály

Osztályfőnök Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám 31 fő
Terem I./12.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
Tánc és dráma
Matematika
Nagy Róza
Technika
Szaplonczay Gabriella
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Tudjáné Sótér Éva
Német nyelv
Ladomérszkyné Németh Krisztina, Heinemann Csilla
Német népismeret
Ladomérszkyné Németh Krisztina, Heinemann Csilla
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
dr. Havassyné Csontos Katalin
Osztályfőnöki
Tudjáné Sótér Éva
Informatika
Fehér-Oláh Noémi
Természetismeret
Tudjáné Sótér Éva
Etika
dr. Havassyné Csontos Katalin
Hit-és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta, Molnarova Alžbeta