6. a osztály

Osztályfőnök Bertalan Tünde
Osztálylétszám  
Terem  I./12

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 
Tánc és dráma
Matematika
 
Technika
 
Vizuális kultúra
 
Testnevelés
 
Német nyelv
 
Német népismeret
 
Ének-zene
 
Történelem
 
Osztályfőnöki
 
Informatika
 
Természetismeret/Biológia
 
Etika
 
Hit-és erkölcstan