6. b osztály

Osztályfőnök Kiss Zsófia
Osztálylétszám 31 fő
Terem II./21.


Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom

Lázárné Pócza Ágnes
dráma és tánc
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
technika
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Herberth Pál
német nyelv
Kiss Zsófia
Urbán Julianna
népismeret
ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem

Kiss Zsófia
Urbán Julianna
osztályfőnöki

Kiss Zsófia
informatika
Fehér-Oláh Noémi
természetismeret
Szaplonczay Gabriella
etika/hit- és erkölcstan
Kiss Zsófia
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet