6. b osztály

Osztályfőnök Bris Ágnes
Osztálylétszám  31 fő
Terem  I./14

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Bessenyei Csenge
dráma és tánc
Bessenyei Csenge
matematika
Szabóné Varga Erzsébet
technika
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Herberth Pál
német nyelv
Bris Ágnes
Ney-Manhertz Orsolya
népismeret
Bris Ágnes
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Szepesvári Jana
osztályfőnöki
Bris Ágnes
informatika
Krajnc László
természetismeret
Tudjáné Sótér Éva
etika
dr. Gullerné Huszti Edit
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett