6. b osztály

Osztályfőnök dr. Havassyné Csontos Katalin
Osztálylétszám 31 fő
Terem I./14.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Erzsébet
Tánc és dráma
Matematika
Juhász Eszter
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Juhász Eszter
Német nyelv
dr. Havassyné Csontos Katalin,
Ladomérszkyné Németh Krisztina
Német népismeret
dr. Havassyné Csontos Katalin,
Ladomérszkyné Németh Krisztina
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
dr. Havassyné Csontos Katalin
Osztályfőnöki
dr. Havassyné Csontos Katalin
Informatika
Fehér-Oláh Noémi
Technika
Szaplonczay Gabriella
Természetismeret
Tudjáné Sótér Éva
Etika
dr. Havassyné Csontos Katalin
Hit-és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Molnarova Alžbeta