6. b osztály

Osztályfőnök Bris Ágnes
Osztálylétszám  
Terem  I./14

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom

Tánc és dráma
Matematika

Vizuális kultúra

Testnevelés

Német nyelv

Német népismeret

Ének-zene

Történelem

Osztályfőnöki

Informatika

Technika

Természetismeret

Etika

Hit-és erkölcstan