6. b órarend

 

    2019/2020-as tanév

 

    "A" hét 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          

 

"B" hét 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar  Német  Etika/Hit-és erkölcstan  Matematika  Matematika
2. Történelem  Testnevelés  Német  Népismeret/Német  Osztályfőnöki
3. Matematika  Magyar Magyar Történelem  Német
4. Német  Informatika/Technika Testnevelés Természetismeret Testnevelés
5. Dráma és tánc  Matematika  Informatika/Technika Magyar Ének
6. Testnevelés Természetismeret Vizuális kultúra  Testnevelés Német/Népismeret