6. b órarend

    2017/2018-as tanév

    "A" hét 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Természetismeret
Testnevelés
Természetismeret
Német
2. Német
Magyar
Etika/Hit- és erkölcstan
Történelem
Testnevelés
3. Testevelés
Matematika
Matematika
Testnevelés
Matematika
4. Történelem
Osztályfőnöki
Német
Technika/
Informatika
Magyar
5. Ének
Német
Technika/
Informatika
Német
Dráma
6. Magyar
Testnevelés
Vizuális kultúra Matematika
Népismeret

 

"B" hét 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Természetismeret
Magyar
Természetismeret
Német
2. Német
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Történelem
Testnevelés
3. Testnevelés
Német
Technika/
Informatika
Testnevelés
Matematika
4. Történelem
Magyar
Vizuális kultúra Technika/
Informatika
Ének
5. Matematika
Dráma és tánc
Testnevelés
Német
Magyar
6. Osztályfőnöki
Testnevelés
Német
Matematika
Népismeret