5. a osztály

Osztályfőnök Dénes Tünde
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./21.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
Matematika
Juhász Eszter
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Juhász Eszter
Német nyelv
Kiss Zsófia, Urbán Julianna
Német népismeret
Urbán Julianna, Kiss Zsófia
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Urbán Julianna
Osztályfőnöki
Dénes Tünde
Informatika
Krajnc László
Természetismeret
Tudjáné Sótér Éva
Technika
Szaplonczay Gabriella
Etika
Dénes Tünde
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta, Molnarova Alžbeta