5. a osztály

Osztályfőnök Tudjáné Sótér Éva
Osztálylétszám 30 fő
Terem I./12.

  Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Dénes Tünde
matematika Nagy Róza
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Tudjáné Sótér Éva
német nyelv Heinemann Csilla
Ladomérszkyné Németh Krisztina
népismeret
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem Dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnőki Tudjáné Sótér Éva
informatika Fehér-Oláh Noémi
természetismeret Tudjáné Sótér Éva
etika/hit- és erkölcstan
Dr. Havassyné Csontos Katalin
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet