5. a osztály

Osztályfőnök Juhász Eszter
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./12.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Dénes Tünde
Matematika
Juhász Eszter
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Juhász Eszter
Német nyelv
Heinemann Csilla,
Kun Anett
Német népismeret
Heinemann Csilla,
Kun Anett
Ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Judit
Történelem
Fetterné Szőnyi Éva,
Szepesvári Jana
Osztályfőnöki
Juhász Eszter
Informatika
Krajnc László
Természetismeret/Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Technika
Szaplonczay Gabriella
Etika
Dr. Gullerné Huszti Edit
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka