5. a osztály

Osztályfőnök Kun Anett
Osztálylétszám  28 fő
Terem  II./19

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Bessenyei Csenge
matematika
Molnár Anita
technika és tervezés
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Slett Krisztina
német nyelv
Bris Ágnes, Kun Anett
népismeret
Kun Anett
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Bessenyei Csenge
Szepesvári Jana
osztályfőnöki
Kun Anett
digitális kultúra
Csintalan Tamás
természettudomány
Tudjáné Sótér Éva
etika
Kun Anett
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett