5. b osztály

Osztályfőnök Bris Ágnes
Osztálylétszám 31 fő
Terem II./14.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
 Lázárné Pócza Ágnes
Matematika
Nagy Róza
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Herberth Pál
Német nyelv Bris Ágnes, Kiss Zsófia
Német népismeret Bris Ágnes
Ének-zene
Dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Szepesvári Jana
Osztályfőnöki
Bris Ágnes
Informatika
Krajnc László
Természetismeret/Biológia
Tudjáné Sótér Éva
Technika
Szaplonczay Gabriella
Etika
Dr. Gullerné Huszti Edit
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka