5. b osztály

Osztályfőnök Nagy Róza
Osztálylétszám 30 fő
Terem II./20.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Lázárné Pócza Ágnes
Matematika
Nagy Róza
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés
Juhász Eszter
Német nyelv
dr. Havassyné Cs. Katalin,
Kovács-Scheffer Zsuzsa
Német népismeret
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
Történelem
Fetterné Szőnyi Éva,
Urbán Julianna
Osztályfőnöki
Nagy Róza
Informatika
Krajnc László
Természetismeret
Szaplonczay Gabriella
Technika
Szaplonczay Gabriella
Etika
Dénes Tünde
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Molnarova Alžbeta