5. b osztály

Osztályfőnök Dr. Havassyné Csontos Katalin
Osztálylétszám 32 fő
Terem I./14.

 

Az osztályban tanító pedagógusok

 

magyar nyelv és irodalom Molnár Erzsébet
matematika Nagy Róza
technika Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra Tóth Márta
testnevelés Filó Tamás
német nyelv Dr. Havassyné Csontos Katalin
Ladomérszkyné Németh Krisztina
népismeret
ének-zene Dr. Gullerné Huszti Edit
történelem Dr. Havassyné Csontos Katalin
osztályfőnöki Dr. Havassyné Csontos Katalin
informatika Krajnc László
természetismeret Tudjáné Sótér Éva
etika/hit- és erkölcstan Dr. Havassyné Csontos Katalin
Karosiné Budaházi Beáta
Molnár Erzsébet