5. b osztály

Osztályfőnök Gullerné Huszti Edit
Osztálylétszám  29 fő
Terem  II./20

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
dr. Gullerné Huszti Edit
matematika
Csintalan Tamás
technika és tervezés
Szaplonczay Gabriella
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Slett Krisztina
német nyelv
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ney-Manhertz Orsolya
népismeret
Kovács-Scheffer Zsuzsanna
Ney-Manhertz Orsolya
ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit
történelem
Szepesvári Jana
Slett Krisztina
osztályfőnöki
dr. Gullerné Huszti Edit
digitális kultúra
Csintalan Tamás
természettudomány
Szaplonczay Gabriella
etika
dr. Gullerné Huszti Edit
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett