4. a osztály

Osztályfőnök Nagyné Török Márta
Napközis nevelő
Molnár Anita
Osztálylétszám  
Terem  III./29

 

 

 

 
 
Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Technika

Vizuális kultúra

Testnevelés

Német nyelv

Népismeret

Ének-zene

Környezetismeret

Etika

Hit- és erkölcstan