4. a osztály

Osztályfőnök Nagyné Török Márta
Napközis nevelő
Molnár Anita
Osztálylétszám  32 fő
Terem  III./29

 

 

 

 
 
Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Nagyné Török Márta
Matematika
Molnár Anita
Technika
Nagyné Török Márta
Vizuális kultúra
Tóth Márta
Testnevelés Molnár Anita
Német nyelv
Gál Anna
Molnár Márk László
Népismeret
Gál Anna
Molnár Márk László
Ének-zene
Rosta Beáta
Sallay Niké
Környezetismeret
Gál Anna
Etika
Nagyné Török Márta
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett