4. a osztály

Osztályfőnök Kalmárné Vörös Zsuzsa
Napköziotthon-vezető Bognár Bernadett
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./22.

 

 

 

 
 
Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Kalmárné Vörös Zsuzsa
matematika Kalmárné Vörös Zsuzsa
vizuális kultúra Kalmárné Vörös Zsuzsa
technika Kalmárné Vörös Zsuzsa
testnevelés
Bertalan Tünde
német nyelv Föedl Nóra
Rosta Beáta
népismeret
ének-zene Rosta Beáta
Dr. Gullerné Huszti Edit
környezetismeret Kalmárné Vörös Zsuzsa
Föedl Nóra
etika/hit- és erkölcstan Kalmárné Vörös Zsuzsa
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina nővér