4. a osztály

Osztályfőnök Molnár Márk
Napközis nevelő Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám 32 fő
Terem III./28.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Márk
Matematika
Kubinyiné Pogány Rita
Technika
Karosiné Budaházi Beáta
Vizuális kultúra
Karosiné Budaházi Beáta
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Molnár Márk, Föedl Nóra
Német népismeret
Ének-zene
Sallay Niké, Rosta Beáta
Környezetismeret
Molnár Márk
Etika
Molnár Márk
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Bano Blandina