4. b osztály

Osztályfőnök Koródi Csilla
Napközis nevelő Jánki Judit
Osztálylétszám 32 fő
Terem III./28

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Koródi Csilla
matematika
Sallay Niké
technika
Karosiné Budaházi Beáta
vizuális kultúra
Tóth Márta
testnevelés
Bertalan Tünde Erzsébet
német nyelv
Balla Adrienn
Koródi Csilla
népismeret
Balla Adrienn
Koródi Csilla
ének-zene
Rosta Beáta
Sallay Niké
környezetismeret
Koródi Csilla
etika
Koródi Csilla
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett