4. b osztály

Osztályfőnök Balla Adrienn
Napközis nevelő Both-Valuska Mónika
Osztálylétszám 32 fő
Terem III./29.

 
 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Balla Adrienn
Matematika
Földvári Györgyné
Technika
Both-Valuska Mónika
Vizuális kultúra
Both-Valuska Mónika
Testnevelés
Both-Valuska Mónika
Német nyelv
Balla Adrienn, Kocsis Márta
Német népismeret
Ének-zene
dr. Gullerné Huszti Edit,
Rosta Beáta
Környezetismeret
Balla Adrienn
Etika
Balla Adrienn
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Bano Blandina