4. b osztály

Osztályfőnök Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő Kovács Krisztina
Osztálylétszám 30 fő
Terem III./23.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Kubinyiné Pogány Rita
Matematika
Kubinyiné Pogány Rita
Technika
Kubinyiné Pogány Rita
Vizuális kultúra
Márkus Melinda
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Kocsis Márta, Koródi Csilla
Népismeret
Kocsis Márta, Koródi Csilla
Ének-zene
Rosta Beáta
Környezetismeret
Rosta Beáta
Etika
Márkus Melinda
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka