4. b órarend

  2017/2018-as tanév

     "A" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Testnevelés
Német
Ének
Matematika
2. Német
Magyar
Magyar
Német
Környezet
3. Matematika
Német
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Magyar
4. Ének
Magyar
Testnevelés
Magyar
Magyar
5. Népismeret
Matematika
Környezet
Testnevelés (Úszás) Német
6. Napközi
Napközi
Rajz
Testnevelés (Úszás) Napközi
7.
Testnevelés/Tánc
Technika 

"B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Testnevelés
Testnevelés
Ének
Matematika
2. Német
Magyar
Német Német
Környezet
3. Matematika
Német
Magyar
Etika/Hit- és erkölcstan
Magyar
4. Ének
Magyar
Matematika
Magyar
Magyar
5. Népismeret
Matematika
Környezet
Testnevelés (Úszás) Német
6. Napközi
Napközi
Vizuális kultúra
Testnevelés (Úszás) Napközi
7.
Testnevelés/Tánc
Technika