4. a órarend

2018/2019-es tanév 

"A" hét

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar  Testnevelés Testnevelés Német
Magyar
2. Német  Magyar Magyar  Magyar Matematika
3. Matematika Matematika Magyar Etika/Hit- és erkölcstan  Német
4. Testnevelés Környezet Német Magyar Vizuális kultúra
5. Technika Német Matematika Úszás Környezet
6. Napközi Napközi Ének Úszás  
7.
Népismeret Ének      

 

"B" hét

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. Magyar
Testnevelés
Testnevelés
Német
Magyar
2. Német
Magyar
Magyar
Magyar
Matematika
3. Matematika
Matematika
Magyar
Etika/Hit- és erkölcstan
Német
4. Testnevelés
Környezet
Német
Magyar
Vizuális kultúra
5. Technika
Német
Matematika
Úszás
Környezet
6. Napközi
Napközi
Ének
Úszás
Napközi
7.
Népismeret
Ének

Napközi