3. a osztály

Osztályfőnök Nagyné Török Márta
Napközis nevelő Gál Anna
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./29.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Nagyné Török Márta
Matematika
Technika
Vizuális kultúra
Testnevelés
Herberth Pál
Német nyelv
Gál Anna,
Molnár Márk
Német népismeret
Ének-zene
Sallay Niké, Rosta Beáta
Környezetismeret
Gál Anna
Etika
Nagyné Török Márta
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka