3. a osztály

Osztályfőnök Molnár Anita
Napközis nevelő Csomó Annamária
Osztálylétszám 30 fő
Terem II./22.

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Anita
Matematika
Technika
Vizuális kultúra
Testnevelés
Szilágyi-Katona Tímea
Német nyelv
Bris Ágnes
Csomó Annamária
Német népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta
Környezetismeret
Csomó Annamária
Etika
Molnár Anita
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Bano Blandina