3. a osztály

Osztályfőnök Márkus Melinda
Napközis nevelő Melis Mihály
Osztálylétszám 27 fő
Terem  II./23

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Márkus Melinda
Matematika
Technika
Vizuális kultúra
Testnevelés
Herberth Pál
Német nyelv
Csomó Annamária,
Rosta Beáta
Német népismeret
Ének-zene
Márkus Melinda,
Rosta Beáta
Környezetismeret
Rosta Beáta
Etika
Márkus Melinda
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett