3. b osztály

Osztályfőnök Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő Kovács Krisztina
Osztálylétszám 30 fő
Terem II./23.


Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Kubinyiné Pogány Rita,
Lázárné Pócza Ágnes
Matematika
Kubinyiné Pogány Rita
Technika
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Koródi Csilla, Kocsis Márta
Német népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta
Vizuális kultúra
Márkus Melinda
Környezetismeret
Kocsis Márta
Etika
Márkus Melinda
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Bano Blandina