3. b osztály

Osztályfőnök Balla Adrienn
Napköziotthon vezető Both-Valuska Mónika
Osztálylétszám 31 fő
Terem III./29.

Az osztályban tanító pedagógusok

magyar nyelv és irodalom Balla Adrienn
matematika Kalmárné Vörös Zsuzsa
technika Bognár Bernadett
vizuális kultúra
Bognár Bernadett
testnevelés Both-Valuska Mónika
német nyelv Balla Adrienn
Kocsis Márta
népismeret
környezetismeret Balla Adrienn
Bognár Bernadett
ének-zene Sallay Niké
Rosta Beáta
etika/hit- és erkölcstan
Balla Adrienn
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina nővér