3. b osztály

Osztályfőnök Koródi Csilla
Napközis nevelő Jánki Judit
Osztálylétszám 32 fő
Terem II./28.


Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Koródi Csilla
Matematika
Sallay Niké
Technika
Molnár Anita
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Balla Adrienn, Koródi Csilla
Német népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta, Sallay Niké
Vizuális kultúra
Molnár Anita
Környezetismeret
Koródi Csilla
Etika
Koródi Csilla
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Gerlachfalvy Réka