3. b órarend

2018/2019-es tanév 

  "A"  hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar Magyar Magyar Testnevelés  Magyar
2. Magyar Magyar Német Magyar  Testnevelés/Tánc
3. Német  Testnevelés Matematika Környezet  Matematika
4. Matematika Matematika Ének  Német  Ének
5. Technika Német Testnevelés Etika/Hit- és erkölcstan  Német
6. Napközi Napközi    Napközi  
7. Vizuális kultúra Vizális kultúra   Népismeret  


"B" hét 

  Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
1.
Magyar Magyar
Magyar
Testnevelés Magyar
2.
Testnevelés
Magyar
Német
Magyar
Tánc
3.
Német
Testnevelés
Matematika
Környezet
Matematika
4.
Matematika
Matematika
Ének
Német
Vizuális kultúra
5.
Magyar
Német
Testnevelés
Etika/Hit- és erkölcstan
Német
6.
Napközi
Napközi
Napközi
Napközi
Napközi
7.
Ének
Technika

Népismeret