2. a osztály

Osztályfőnök Molnár Anita
Napköziotthon-vezető Csomó Annamária
Osztálylétszám 30 fő
Terem: III./27

 

Az osztályban tanító pedagógusok

 

magyar nyelv és irodalom Molnár Anita
matematika Molnár Anita
technika Molnár Anita
vizuális kultúra Molnár Anita
testnevelés  Szilágyi-Katona Tímea
német nyelv Kollárné Mázsi Krisztina
Csomó Annamária
német népismeret
ének-zene Molnár Anita
Rosta Beáta
környezetismeret Molnár Anita
Csomó Annamária
etika/hit- és erkölcstan
Molnár Anita
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina nővér