2. a osztály

Osztályfőnök Molnár Márk
Napközis nevelő Szabó Nikoletta
Osztálylétszám  31 fő
Terem:  III./30

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Molnár Márk László
Matematika
Kubinyiné Pogány Rita
Technika
Szabó Nikoletta
Vizuális kultúra
Szabó Nikoletta
Testnevelés
Szabó Nikoletta
Német nyelv
Molnár Márk László
Népismeret
Molnár Márk László
Ének-zene
Rosta Beáta
Környezetismeret
Molnár Márk László
Etika
Molnár Márk László
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett