2. a osztály

Osztályfőnök Márkus Melinda
Napközis nevelő Melis Mihály
Osztálylétszám 26 fő
Terem: III./27

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Márkus Melinda
Matematika
Márkus Melinda
Technika
Márkus Melinda
Vizuális kultúra
Márkus Melinda
Testnevelés
Márkus Melinda
Német nyelv
Csomó Annamária,
Rosta Beáta
Népismeret
Csomó Annamária,
Rosta Beáta
Ének-zene
Márkus Melinda, Rosta Beáta
Környezetismeret
Rosta Beáta
Etika
Márkus Melinda
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Gerlachfalvy Réka