2. a osztály

Osztályfőnök Nagyné Török Márta
Napközis nevelő Sallay Niké
Osztálylétszám 32 fő
Terem: III./27

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Nagyné Török Márta
Matematika
Nagyné Török Márta
Technika
Nagyné Török Márta
Vizuális kultúra
Nagyné Török Márta
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Molnár Márk
Csomó Annamária
Német népismeret
Ének-zene
Sallay Niké, Rosta Beáta
Környezetismeret
Csomó Annamária
Etika
Nagyné Török Márta
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Bano Blandina