2. b osztály

Osztályfőnök Kubinyiné Pogány Rita
Napköziotthon-vezető Márkus Melinda
Osztálylétszám 31 fő
Terem III./30.

Az osztályban tanító pedagógusok

 

magyar nyelv és irodalom Kubinyiné Pogány Rita
matematika Kubinyiné Pogány Rita
technika Kubinyiné Pogány Rita
vizuális kultúra Márkus Melinda
testnevelés Bertalan Tünde
német nyelv Koródi Csilla
Kocsis Márta
német népismeret
ének-zene Márkus Melinda
Rosta Beáta
környezetismeret Márkus Melinda
Kocsis Márta
etika/hit- és erkölcstan
Kubinyiné Pogány Rita
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina nővér