2. b osztály

Osztályfőnök Koródi Csilla
Napközis nevelő Jánki Judit
Osztálylétszám 32 fő
Terem III./30.
 
 

 Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Koródi Csilla
Matematika
Sallay Niké
Technika
Molnár Anita
Vizuális kultúra
Molnár Anita
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Koródi Csilla, Balla Adrienn
Német népismeret
Ének-zene
Sallay Niké, Rosta Beáta
Környezetismeret
Koródi Csilla
Etika
Koródi Csilla
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta,
Bano Blandina