2. b osztály

Osztályfőnök Sallay Niké
Napközis nevelő Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám  32 fő
Terem  III./27
 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Sallay Niké
matematika
Sallay Niké
technika
Karosiné Budaházi Beáta
testnevelés
Bertalan Tünde Erzsébet
német nyelv
népismeret
Balla Adrienn
Gál Anna
ének-zene
Rosta Beáta
Sallay Niké
vizuális kultúra
Sallay Niké
környezetismeret
Balla Adrienn
etika
Sallay Niké
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett