2. b órarend

  2020/2021-es tanév

  "A"  hét  

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar Magyar Matematika  Magyar Német
2.  Német Matematika Testnevelés Magyar Magyar
3.  Magyar  Német  Magyar Német  Környezet
4. Matematika  Testnevelés  Német  Matematika  Testnevelés
5. Napközi  Etika  Népismeret  Napközi  Ének
6. Testnevelés/Tánc  Napközi  Napközi  Technika Napközi
7. Vizuális kultúra  Ének    Testnevelés  

"B" hét

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar Magyar Matematika  Magyar Német
2.  Német Matematika Testnevelés Magyar Magyar
3.  Magyar  Német  Magyar Német  Környezet
4. Matematika  Testnevelés  Német  Matematika  Testnevelés
5. Napközi  Etika/hit- és erkölcstan  Technika  Napközi  Ének
6. Testnevelés/Tánc  Napközi  Napközi  Vizuális kultúra Napközi
7. Ének  Népismeret    Testnevelés