2. a órarend

2018/2019-es tanév

"A"  és "B" hét

   Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1.  Magyar Német  Magyar Etika/Hit- és Erkölcstan Magyar
2.  Magyar Matematika Matematika Magyar Német
3.  Német Magyar  Környezet Ének Testnevelés
4. Matematika
 Testnevelés  Testnevelés Magyar Matematika
5. Napközi Napközi Német Német Technika
6. Testnevelés  Népismeret    Napközi  
7. Vizuális kultúra Ének    Testnevelés/Tánc