1. a osztály

Osztályfőnök Márkus Melinda
Napközis nevelő
Melis Mihály
Osztálylétszám 26 fő
Terem kisépület 42.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Márkus Melinda
Matematika
Márkus Melinda
Technika
Márkus Melinda
Vizuális kultúra
Márkus Melinda
Testnevelés
Márkus Melinda
Német nyelv
Rosta Beáta, Föedl Nóra
Német Népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta, Márkus Melinda
Etika
Márkus Melinda
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina