1. b osztály

Osztályfőnök Kocsis Márta
Napközis nevelő
Dóka Barbara
Osztálylétszám 27 fő
Terem: kisépület 43.

 

 

 

 

 

 Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Kocsis Márta
Matematika
Dóka Barbara
Technika
Karosiné Budaházi Beáta
Vizuális kultúra
Dóka Barbara
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Kocsis Márta, Kollárné Mázsi Krisztina
Német népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta
Etika
Kocsis Márta
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Bano Blandina