1. b osztály

Osztályfőnök Sallay Niké
Napközis nevelő
Karosiné Budaházi Beáta
Osztálylétszám 32 fő
Terem: kisépület 43.

 

 

 

 

 

 Az osztályban tanító pedagógusok
Magyar nyelv és irodalom
Sallay Niké
Matematika
Sallay Niké
Technika
Sallay Niké
Vizuális kultúra
Sallay Niké
Testnevelés
Bertalan Tünde
Német nyelv
Balla Adrienn,
Csomó Annamária
Német népismeret
Ének-zene
Rosta Beáta, Sallay Niké
Etika
Sallay Niké
Hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházy Beáta
Gerlachfalvy Réka