1. b osztály

Osztályfőnök Kubinyiné Pogány Rita
Napközis nevelő
Molnár-Tóth Ágnes
Osztálylétszám  32 fő
Terem:  kisépület 42.

 

 

 

 

 

Az osztályban tanító pedagógusok
magyar nyelv és irodalom
Kubinyiné Pogány Rita
matematika
Kubinyiné Pogány Rita
technika és tervezés
Kubinyiné Pogány Rita
vizuális kultúra
Kubinyiné Pogány Rita
testnevelés
Molnár-Tóth Ágnes
német nyelv
Gál Anna Emese
Kocsis Márta
népismeret
Gál Anna Emese
Kocsis Márta
ének-zene
Rosta Beáta
etika
Kubinyiné Pogány Rita
hit- és erkölcstan
Karosiné Budaházi Beáta
Rab Anett
Bajuszné Orodán Krisztina